• Categorie

Giuseppe Castiglia – Catania (Figghiozza D’o Pattri Eternu) – Testo e Musica by Antonio Zappalà

Testo canzone ( Antonio Zappalà)

Che bedda Catania, Catania di notti

e iu sentu ca u cori m’abbatti cchiù fotti

ppe’ stradi ‘nde chiazze e intra i cuttigghi

Catania fa a matri e annaca i so figghi

poi l’alba d’argento s’ammisca cco mari

Catania e a genti ca si usca u pani

ma quannu s’arrobba e si isunu i manu

Catania s’incazza e diventa vulcano…

Catania é na pupa capiddi castani

labbra carnusi e l’occhi ruffiani

e quannu mi sapi luntanu du ionna

ca so vuci d’angelu mi dici “torna”

Catania umiliata, trattata ‘cche peri

s’attrucca e si pettina pe’ i furasteri

e quannu c’ancontra du ziti felici

Catania romantica li binirici

Musica c’é musica, Catania abballa

restu cca ucca aperta a talialla

cchi bellu pettu, cchi formi

Catania ca non dormi

Musica cchi musica Catania sona

e si ndo menzu quaccherunu stona

fa na battuta sghizzusa, Catania spiritusa…

Che bedda Catania, Catania di notti

cu attracca cu vivi e cu fa cosi stotti

Catania pueti, finomeni e geni

gilusa picchí ppi nuatri ci teni

Catania cco suli macari ndo ‘mmennu

Catania figghiozza d’o Patri eternu

si porta a braccetto l’amico “liotru”

fra uduri di chiummu, di zagari e citru…

Musica c’é musica, Catania canta

tutti cco saccu, sta passannu a Santa

vadda Catania ch’ é lesta ccu l’abitu d’a festa!

Musica chi musica, Catania ardita

o stadio soffri e vinci a so partita

stanca c’abbruciunu l’ occhi…

…s’appinnica ‘nde scogghi…

Catania d’a guerra, Catania urricata

distrutta e ppi setti voti rinata

non centrunu i soddi, non centra a fortuna

Catania ndo munnu ci n’é sulu una.

testicanzoni.mtv.it


SEGUICI SU FACEBOOK

Rispondi